Privacybeleid

Privacybeleid - Brasserie Chapeau

Brasserie Chapeau
Voogdijstraat 8
2400 Mol
België
info@brasseriechapeau.be
+32 14 32 36 99

Voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@brasseriechapeau.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Links: https://brasseriechapeau.be/brchlinks/(opent in een nieuwe tab)

(opent in een nieuwe tab)

Jaarlijks verlof

16/06 tot en met 24/06