Privacybeleid

Privacybeleid - Brasserie Chapeau

Brasserie Chapeau Voogdijstraat 8 2400 Mol België info@brasseriechapeau.be +32 14 32 36 99 Voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@brasseriechapeau.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Links: https://brasseriechapeau.be/links/(opent in een nieuwe tab) (opent in een nieuwe tab)